Vad är bra att ha till hands innan jag anmäler tandskada?

  • När, var och hur olyckan inträffat. Det är viktigt att du så utförligt du kan beskriver hur händelsen gick till.
  • Information om vilka skador du fick i samband med olyckshändelsen.
  • Datum för första besök hos tandläkare.
  • Information om var du fått vård, exempelvis Folktandvård eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.