Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Vem kan teckna barnförsäkring?

För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det att barnet ej fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer samt är bosatt och folkbokförd i Sverige. För utlandsfödda barn krävs det att barnet har varit bosatt och folkbokförd i Sverige under minst ett år samt har ett svenskt personnummer.