Visselblåsning

Rapportera din oro till oss

Här hittar du Moderna Försäkringars och Trygg-Hansas visselblåsarfunktion. Den är till för dig som vill rapportera en misstanke om överträdelse av lagstiftning. Du hittar mer information kring hur du rapporterar ett problem, vad du kan visselblåsa om samt hur du följer ditt ärende via länken nedan.

 

Om vi inte är överens​

Om du inte är nöjd med något vi gjort finns flera sätt att framföra klagomål eller överklaga beslut.