Skadeanmälan Barn

Notera att om du har frågor om en redan anmäld skada eller önskar göra en komplettering, t ex om du har gjort ett nytt läkarbesök som rör redan anmäld skada/sjukdom, vänligen kontakta skadeavdelningen på telefon 010-219 10 90.

Följande information är bra att ha till hands innan du börjar fylla i din skadeanmälan: uppgifter om dina besvär, skador och sjukdomar, datum för besök hos vårdgivare och kontonummer.

Du kommer att kunna ladda upp dokument i din anmälan.

Anmäl skada