Skadeanmälare

Mina personuppgifter

Mina personuppgifter samt den skadedrabbades personuppgifter

Besök hos tandläkare?

Ingen läkarkontakt

För att försäkringen ska kunna användas  måste den drabbade ha besökt en läkare eller en vårdgivare för skadan eller besväret. 

Läkarkontakt

Inträffade tandskadan i samband med en trafikolycka?
Inträffade tandskadan vid tuggning eller bitning?
Uppstod skadan vid resa?
Har du motsvarande försäkring i annat bolag?

Uppgifter - Annat bolag

Har du gjort anmälan till det försäkringsbolaget?

Bankuppgifter

Sammanfattning

Jag intygar att uppgifterna stämmer