Tack för din anmälan, vi återkommer så fort som vi registrerat ditt ärende.

Vår handläggningstid är oftast två sammanhängande arbetsdagar men vid hög belasting så kan längre handläggningstid förekomma.

Med vänliga hälsning

Skadeavdelningen Moderna Försäkringar