Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Motor/Maskinskada

    Någonting i fordonet har gått sönder, till exempel motor, ABS, generator eller klimatanläggning (AC)

    Anmäl skada