Skadeanmälan

Boendeskada

Välj nedan inom vilken kategori din skada faller och följ sedan instruktionerna för att anmäla din skada. Komplettera en anmälan Kontakta din skadehandläggare om du vill göra tillägg eller ändra i en befintlig skada. Har du inte uppgifter om vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta vår skadeservice på telefon 0200-213 213. Ha gärna ditt skadenummer tillhands.

 • Om din egendom gått sönder:

  1. Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  2. Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  3. Anmäl skadan online nedan.
  4. Bifoga reparatörsrapport och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Om din egendom försvunnit:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online nedan.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan. 

  Du kan också göra en anmälan online

  Ring oss gärna om du har frågor:
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

  Tänk på: 
  Allrisk lösöre är en "drulleförsäkring" eller otursförsäkring för din lösa egendom. Detta är en tilläggsförsäkring som du kan köpa till din hemförsäkring eller villaförsäkring.

 • Allrisk byggnad täcker plötsliga och oförutsedda skador på byggnad och tomtmark. Om du t.ex. målar om taket och råkar tappa målarburken så att färgen rinner ut på golvet så täcker denna försäkring skadorna som orsakas på golvet.
  Eftersom detta moment ger ett brett skydd och täcker många skadehändelser så ber vi dig ringa in till oss för att anmäla skada:

  Ring oss på telefon 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)

  Blankett för allrisk byggnad

  Om din egendom gått sönder

  • Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  • Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  • Fyll i skadeanmälningsblanketten längre ner på sidan.
  • Bifoga reparatörsrapport.

  Tänk på

  Allrisk byggnad är en "drulleförsäkring" för din byggnad som du kan köpa som en tilläggsförsäkring till villaförsäkring.

 • Om du har blivit bestulen på din cykel eller barnvagn:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan (för cykel). Om din barnvagn blivit stulen ska du istället klicka här för att göra en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Om du har blivit bestulen eller haft inbrott:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Reseskada

  Att råka ut för skador under en resa kan ofta vara mer besvärligt än när det händer något när du är hemma i Sverige. För att underlätta för dig får du här information kring hur du ska göra vid olika typer av reseskador.

  Följ instruktionerna på denna sida eller ring skadeservice på telefon 0200 - 213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) och Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98 (för skador som inträffat i utlandet).

  I våra hemförsäkringar och villahemförsäkringar finns ett inbyggt reseskydd. Om du befinner dig utomlands och din skada eller sjukdom är allvarlig och akut kontaktar du Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98.

  Sjukdom under resa

  1. Om du har blivit sjuk på resa gör du så här
  2. Anmäl skadan online
  3. Bifoga läkarintyg, kvitton för de utlägg du har haft (t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.

  Olycksfall under resa

  1. Om du har råkat ut för olycksfall under resa gör du så här
  2. Anmäla skadan online
  3. Bifoga läkarintyg, kvitton för de utlägg du har haft (t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.

  Stöld under utlandsresa

  Om du blivit bestulen på dina saker under en resa utanför Sverige gör du så här:

  1. Anmäl händelsen till den lokala polisen. Glöm inte att du ska ha en kopia på polisanmälan som ska skickas in till oss samtidigt som du skickar in din skadeanmälan.
  2. Anmäl skadan online
  3. Bifoga polisanmälan samt inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Avbokad resa (för dig med avbeställningsskydd)

  Om du måste avboka din resa på grund av att du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall gör du så här:

  1. Anmäl skadan online nedan.
  2. Bifoga läkarintyg (som visar att du inte kan resa) och avbokningsbekräftelse tillsammans med din skadeanmälan.
  3. Anmäl online

  Försenad resa

  Om din resa har blivit försenad gör du så här:

  1. Anmäl skadan online nedan.
  2. Bifoga förseningsintyg från researrangören tillsammans med din skadeanmälan.
  3. Anmäl online

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

  Försenat bagage

  Om ditt bagage blivit försenat när du reste från Sverige gör du så här:

  1. Anmäl skadan online nedan.
  2. Bifoga förseningsintyg från researrangören tillsammans med din skadeanmälan.
  3. Anmäl online

  Skadat bagage

  Om ditt bagage har blivit skadat under resa så är det i första hand flygbolaget som ska ersätta det. Om de av någon anledning inte vill ersätta bagaget kan din hemförsäkring ersätta dig. Om du inte kontaktat ditt flygbolag så måste vi först be dig göra det. Om de inte vill ersätta dig måste vi be dig kontakta vår kundservice.

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Läs detta innan du anmäler din skada

  Ditt hem har många olika maskiner, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, kyl, frys, värmepump och varmvattenberedare. Om någon av dina maskiner eller installationer har gått sönder gör du så här:

  1. Kontakta en auktoriserad reparatör
  2. Anmäl skadan online nedan.
  3. Bifoga reparatörsrapporten, och dokument (t. ex. kvitto) som visar när maskinen installerades tillsammans med din skadeanmälan.
  4. Anmäl online

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Om du råkat ut för en vattenskada i ditt hem är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. T.ex. genom att stänga av vattnet, stänga av maskiner, torka upp vatten och flytta på saker som står i vatten.

  För att så snabbt som möjligt ge dig hjälp vill vi att du ringer oss på telefon 0200-213 213.

  Tips vid vattenskada

  • Vid utströmning från vattenledning, stäng av huvudkranen.
  • Vid utströmning från maskin, stäng av maskinen och huvudkranen.
  • Begränsa vattnets spridning så mycket du kan.
  • Torka upp vattnet, flytta bort och palla upp saker som står i vatten.
  • Kontakta rörmokare/reparatör för åtgärd.

  Om du fått en vattenskada i ditt hus

  Kontakta skadeservice på telefon 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
  International på tel: 00 45 70105 050 (för skador som inträffat i utlandet). för eventuell besiktning och för fortsatt hantering.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till:
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din bostadsrätt

  1. Anmäl alltid skadan till bostadsrättsföreningen. Skadan regleras i första hand genom fastighetens försäkring.
  2. Anmäl även skadan till oss, fyll i skadeanmälningsblanketten här nedanför.
  3. Skicka in skadeanmälningsblanketten till oss (adress finns längst ner på denna sida) och bifoga besiktningsrapport, samt föreningens stadgar.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din hyresrätt

  1. Kontakta hyresvärden. Det är din hyresvärd som har försäkring för fastigheten/lägenheten. D.v.s. denna skada täcks ej av din hemförsäkring utan av din hyresvärds fastighetsförsäkring.
  2. Om dina saker däremot har skadats så täcks de av din hemförsäkring, kontakta i så fall skadeservice på telefon 0200-213 213

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Vid brand

  I första hand vill vi att du omedelbart ska ringa oss på telefon 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98 (för skador som inträffat i utlandet).

  Tips vid brandskada

  Här följer några råd vid en mindre, begränsad brandskada: När släckinsatsen avslutats kan du göra en hel del själv om inte området är avspärrat:

  • Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt.
  • Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
  • Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.
  • Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
  • Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.
  • Diska sot- och rökskadade husgeråd.
  • Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

  Om du behöver hjälp av ett saneringsföretag kan du ringa vår skadeavdelning eller skadejouren så hjälper vi dig att hitta ett lämpligt företag som har vana från arbete med denna typ av skador.

 • Det finns många typer av skadedjur. Om ditt hus har blivit angripet av skadedjur, t.ex. råttor, möss, getingar och myror och om du har tecknat vår saneringsförsäkring ska du så snart som möjligt kontakta vår samarbetspartner NOMOR på telefon 0200- 27 10 10 eller anmäl din skada hos Nomor.

 • Om du råkat ut för ett olycksfall

  Om du råkat ut för ett olycksfall på din fritid och om du har tecknat vår olycksfallsförsäkring gör du så här:

  1. Anmäl skadan online
  2. Bifoga läkarintyg och sjukskrivningsintyg tillsammans med din skadeanmälan.

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Om du har blivit krävd på ersättning/skadestånd:

  1. Fyll i skadeanmälningsblanketten längre ner på sidan.
  2. Bifoga kravbrev, eventuella fakturor, foton och inköpshandlingar (kvitto) tillsammans med din skadeanmälan.
  3. Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Tänk på

  Här kan du som har din hemförsäkring eller villaförsäkring hos Moderna Försäkringar anmäla om någon kräver dig på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat.

 • Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring men som du tror kan ersättas av din hemförsäkring så ber vi dig att kontakta oss.