Skadeanmälan

Mina saker, boende- eller reseskada

Välj nedan inom vilken kategori din skada faller och följ sedan instruktionerna för att anmäla din skada. Kontakta din skadehandläggare om du vill göra tillägg eller ändra i en befintlig skada. Har du inte uppgifter om vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta vår skadeservice på telefon 010-219 10 90.. Ha gärna ditt skadenummer tillhands.

 • Allriskförsäkring, även kallat drulle, är ett tillägg i din hemförsäkring som ersätter plötsliga och oförutsedda skador på personlig egendom så som till exempel mobiltelefon, möbler eller TV.
  Om din egendom blivit skadad eller förlorad kan du anmäla händelsen till oss för eventuell ersättning.


  Om någon av dina saker gått sönder:

  • Anmäl skadan genom att svara på några frågor i vårt webbformulär.
  • Notera att du i webbformuläret behöver:
   a. bifoga inköpskvitto
   b. uppge vad en likadan eller motsvarande produkt skulle kosta idag


  Anmäl skada


  Om någon av dina saker försvunnit:

  •  Kontakta först polisen och gör en polisanmälan. Det kan du göra här
  • Anmäl skadan genom att svara på några frågor i vårt webbformulär.
  • Notera att du i webbformuläret behöver:
   a. bifoga inköpskvitto
   b. bifoga polisanmälan.
   c. uppge diarienummer, vilket du får genom att göra en polisanmälan.

  Anmäl skada

  Har du övriga frågor är du alltid välkommen att kontakta oss

 • Allrisk byggnad täcker plötsliga och oförutsedda skador på byggnad och tomtmark. Om du t.ex. målar om taket och råkar tappa målarburken så att färgen rinner ut på golvet så täcker denna försäkring skadorna som orsakas på golvet.
  Eftersom detta moment ger ett brett skydd och täcker många skadehändelser så ber vi dig ringa in till oss för att anmäla skada:

  Ring oss på telefon 010-219 10 90. (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)

  Blankett för allrisk byggnad

  Om din egendom gått sönder

  • Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  • Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  • Fyll i skadeanmälningsblanketten längre ner på sidan.
  • Bifoga reparatörsrapport.

  Tänk på

  Allrisk byggnad är en "drulleförsäkring" för din byggnad som du kan köpa som en tilläggsförsäkring till villaförsäkring.

 • Om du har blivit bestulen eller haft inbrott:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Anmäl skada

   

 • Reseskada


  Att råka ut för skador under en resa kan ofta vara mer besvärligt än när det händer något när du är hemma i Sverige. För att underlätta för dig får du här information kring hur du ska göra vid olika typer av reseskador.

  I våra hemförsäkringar och villahemförsäkringar finns ett inbyggt reseskydd. Om du befinner dig utomlands och din skada eller sjukdom är allvarlig och akut kontaktar du Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98.

   

  Anmäl skada

  Skadat bagage

  Om ditt bagage har blivit skadat under resa så är det i första hand flygbolaget som ska ersätta det. Om de av någon anledning inte vill ersätta bagaget kan din hemförsäkring ersätta dig. Om du inte kontaktat ditt flygbolag så måste vi först be dig göra det. Om de inte vill ersätta dig måste vi be dig kontakta vår kundservice.

   

 • Läs detta innan du anmäler din skada

  Ditt hem har många olika maskiner, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, kyl, frys, värmepump och varmvattenberedare. Om någon av dina maskiner eller installationer har gått sönder gör du så här:

  1. Kontakta en auktoriserad reparatör
  2. Anmäl skadan online nedan.
  3. Bifoga reparatörsrapporten, och dokument (t. ex. kvitto) som visar när maskinen installerades tillsammans med din skadeanmälan.

  Anmäl skada

   

 • Om du råkat ut för en vattenskada i ditt hem är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. T.ex. genom att stänga av vattnet, stänga av maskiner, torka upp vatten och flytta på saker som står i vatten.

  För att så snabbt som möjligt ge dig hjälp vill vi att du ringer oss på telefon 010-219 10 90.

  Tips vid vattenskada

  • Vid utströmning från vattenledning, stäng av huvudkranen.
  • Vid utströmning från maskin, stäng av maskinen och huvudkranen.
  • Begränsa vattnets spridning så mycket du kan.
  • Torka upp vattnet, flytta bort och palla upp saker som står i vatten.
  • Kontakta rörmokare/reparatör för åtgärd.

  Om du fått en vattenskada i ditt hus

  Kontakta skadeservice på telefon 010-219 10 90. (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
  International på tel: 00 45 70105 050 (för skador som inträffat i utlandet). för eventuell besiktning och för fortsatt hantering.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till:
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din bostadsrätt

  1. Anmäl alltid skadan till bostadsrättsföreningen. Skadan regleras i första hand genom fastighetens försäkring.
  2. Anmäl även skadan till oss, fyll i skadeanmälningsblanketten här nedanför.
  3. Skicka in skadeanmälningsblanketten till oss (adress finns längst ner på denna sida) och bifoga besiktningsrapport, samt föreningens stadgar.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din hyresrätt

  1. Kontakta hyresvärden. Det är din hyresvärd som har försäkring för fastigheten/lägenheten. D.v.s. denna skada täcks ej av din hemförsäkring utan av din hyresvärds fastighetsförsäkring.
  2. Om dina saker däremot har skadats så täcks de av din hemförsäkring, kontakta i så fall skadeservice på telefon 010-219 10 90

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 010-219 10 90 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

 • Vid brand

  I första hand vill vi att du omedelbart ska ringa oss på telefon 010-219 10 90. (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98 (för skador som inträffat i utlandet).

  Tips vid brandskada

  Här följer några råd vid en mindre, begränsad brandskada: När släckinsatsen avslutats kan du göra en hel del själv om inte området är avspärrat:

  • Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt.
  • Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
  • Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.
  • Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
  • Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.
  • Diska sot- och rökskadade husgeråd.
  • Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett

  Om du behöver hjälp av ett saneringsföretag kan du ringa vår skadeavdelning eller skadejouren så hjälper vi dig att hitta ett lämpligt företag som har vana från arbete med denna typ av skador.

 • Det finns många typer av skadedjur. Om ditt hus har blivit angripet av skadedjur, t.ex. råttor, möss, getingar och myror och om du har tecknat vår saneringsförsäkring ska du så snart som möjligt kontakta vår samarbetspartner NOMOR på telefon 0200- 27 10 10 eller anmäl din skada hos Nomor.

 • Om du har blivit krävd på ersättning/skadestånd:

  1. Fyll i skadeanmälningsblanketten längre ner på sidan.
  2. Bifoga kravbrev, eventuella fakturor, foton och inköpshandlingar (kvitto) tillsammans med din skadeanmälan.
  3. Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Tänk på

  Här kan du som har din hemförsäkring eller villaförsäkring hos Moderna Försäkringar anmäla om någon kräver dig på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat.

 • Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring men som du tror kan ersättas av din hemförsäkring så ber vi dig att kontakta oss.