Skadeanmälan Vuxen

Notera att om du har frågor om en redan anmäld skada eller önskar göra en komplettering, tex om du har gjort ett nytt läkarbesök som rör redan anmäld skada/sjukdom, vänligen kontakta skadeavdelningen på telefon 010-219 10 90.

Följande information är bra att ha till hands innan du börjar fylla i din skadeanmälan: uppgifter om dina besvär, skador och sjukdomar, datum för besök hos vårdgivare och kontonummer.

Du kommer att kunna ladda upp dokument i din anmälan.

Anmäl skada