Ändras innehållet i min djurförsäkring?

Till nästa försäkringsperiod kan vi ha gjort några förändringar, men inte på grund av att vi går samman med Trygg-Hansa. Det kan också bli en förändring i priset till exempel på grund av att din hund eller katt har blivit äldre. Du får utförlig information om din försäkring, tillsammans med försäkringsbrevet, senast 30 dagar innan förnyelsen.