När förnyas mina djurförsäkringar i Trygg-Hansa?

Dina djurförsäkringar förnyas hos Trygg-Hansa tidigast 1 januari 2023. Det sker när din nästa försäkringsperiod börjar, det vill säga på huvudförfallodagen (se försäkringsbrevet). Senast 30 dagar innan dess får du ditt nya försäkringsbrev från Trygg-Hansa.

Om du har flera djur försäkrade med samma huvudförfallodag kommer dessa förnyas i Trygg-Hansa samtidigt.