När förnyas mina djurförsäkringar i Trygg-Hansa?

Dina djurförsäkringar förnyas hos Trygg-Hansa tidigast under hösten 2022. Det sker när din nästa försäkringsperiod börjar, det vill säga på huvudförfallodagen (se försäkringsbrevet). Senast 30 dagar innan dess får du ditt nya försäkringsbrev från Trygg-Hansa.

Om du har flera djur försäkrade med samma huvudförfallodag kommer dessa förnyas i Trygg-Hansa samtidigt.