16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Egendom i bil

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som du äger eller hyr och som är avsedda att användas i firmans verksamhet till exempel verktyg. Högsta ersättning för din egen egendom är 1 prisbasbelopp, kunders egendom 1 prisbasbelopp och arbetstagares egendom 20 % av prisbasbeloppet. Om beloppen inte skulle räcka till kan en kompletterande försäkring tecknas till din företagsförsäkring.