Hur vet jag att jag har rätt lås?

Enligt försäkringsvillkoret ska släpet vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt kulhandskelås eller lås och kätting klass III, som är godkänd av Stöldskyddsföreningen. I annat fall kan ersättningen vid skada reduceras eller helt falla bort.