Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Behöver man ha någon trafikförsäkring för lätta släp?

Nej, det dragande fordonets trafikförsäkring gäller även för släpet.