Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Behöver man ha någon trafikförsäkring för lätta släp?

Nej, det dragande fordonets trafikförsäkring gäller även för släpet.