Hur mycket får ett lätt släp väga?

Ett lätt släp får väga högst 2 999 kr.