Moderna Försäkringar Företag & Industri startar säkerhetsrådgivning för företagskunder

Från och med den 8 maj erbjuder Moderna Företag & Industri en kostnadsfri säkerhetsrådgivning för företagskunder. Rådgivningen sker i samarbete med säkerhetsbolagen Nokas och Smart DNA.Sakerhetsradgivning


Ett av fyra företag drabbas av inbrott och stöld – skador som lätt kan förebyggas och undvikas med hjälp av ett förbättrat skydd. Moderna Försäkringar – Företag & Industri vill hjälpa sina kunder att på ett professionellt sätt minimera dyra försäkringsskador och onödiga avbrott och lanserar därför en ny säkerhetsrådgivningstjänst i samarbete med Nokas och Smart DNA.

Tjänsten består av en kostnadsfri konsultation med Nokas och Smart DNA i syfte att överblicka och identifiera risker och hot i kundens verksamhet. Är kunden intresserad tar Nokas och/ eller Smart DNA kontakten vidare för att se hur man kan minimera risken för störningar i verksamheten. Kunder som väljer att följa åtgärdsförslag som tjänsten rekommenderat får ökat skydd och därmed reducerad självrisk.

- Tillsammans med förmedlare har vi identifierat ett stort behov av att ge våra kunder det stöd de behöver för att skydda sin verksamhet mot brottslighet och produktionsstörningar. Vi är mycket nöjda över att kunna erbjuda dem säkerhetsrådgivningstjänster tillsammans med de ledande aktörerna inom säkerhetsbranschen, säger Jan Christensen, ansvarig för Affärsutveckling på Moderna Försäkringar Företag & Industri.

- Vi är stolta och glada att Moderna Försäkringar – Företag & Industri blir en partner till oss. Vi ser likheter i vår servicegrad och vårt syfte att säkerställa kundens leveransförmåga, säger Johan Räikkönen, marknadschef på Nokas.

Intresset för DNA-märkning har på senare tid ökat då det effektivt minskar risken för stöld och avbrottskostnader. En stor del av riskförebyggande arbetet bygger på att sätta upp dekaler och skyltar som informerar att egendomen, bilen eller maskinen är DNA-märkt.

- Tillsammans med Moderna kommer Smart DNA att erbjuda fler företagskunder möjligheten att märka sina verktyg och maskiner och på ett effektivt sätt minska stölder och förebygga produktionsproblem, säger Leif Svensson, VD för Smart DNA.

Om Moderna Försäkringar - Företag & Industri
Moderna Försäkringar - Företag & Industri försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, internationella koncerner. Avdelningen består av underwriters och skadereglerare som via försäkringsförmedlare levererar skräddarsydda försäkringslösningar för varje företags unika behov. Besök Moderna Försäkringar - Företag & Industri på www.modernaforsakringar.se/foretag

Om Nokas
Nokas är en totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering till offentliga och privata verksamheter. Koncernen har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark och har vision att vara "Europas ledande totalleverantör av trygghet för människor och värden". Besök Nokas hemsida: www.nokas.se

Om Smart DNA
SmartDNA grundandes 2008 av Leif Svensson och används idag för att enkelt och osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller och konst. Genom särskild databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods. SmartDNA kallas också för Märk-DNA eller DNA-märkning. Besök Smart DNAs hemsida: www.smartDNA.se

För mer information, kontakta
Jan Christensen Chef Affärsutveckling, Moderna Företag & Industri
jan.christensen@modernaforsakringar.se

 

Se film om samarbetet