• Om Moderna Försäkringar

    Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. 

    Trygghet för moderna människor och företag. Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder försäkringar för det moderna företaget och individen. Sakförsäkring är vår huvudverksamhet där vi erbjuder produkter som bland annat bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar. Vi är specialister inom båtförsäkringar, MC-försäkringar och djurförsäkringar, där vi tror på kompetens och specialkunskap inom respektive kategori. Inom Moderna Försäkringar, ingår våra nischade varumärken som AtlanticaBilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar.

    Moderna i Sverige har idag cirka 500 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till Tryg och vår organisation är indelat i tre områden; Privat, Företag & Industri och Operations.