Behandlingsskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en behandlingsskada?

Använd i första hand vårt webformulär för snabbare och effektivare skadehantering, genom att klicka här.

Annars kan ni använda en blankett som ni hittar här.  

 

Information till er som försäkringstagare:

Vid remiss

Om patienten har remitterats till er ska skadan anmälas till den remitterande vårdinrättningen.

Vid läkemedelsskador

Skador som orsakats av läkemedel anmäls till läkemedelsförsäkringen.

Vår skadehantering

Om ni använder vårt webformulär skickas bekräftelse via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om ert tillfälliga skadenummer.

I övrigt kommer vi att kontakta er efter att registreringen av ärendet är gjort.

Efter registrering kommer ärendet att regleras av vår personskadeavdelning. Vid eventuella frågor i ett specifikt ärende kontakta: foretagsskador@modernaforsakringar.se

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.