Elektriska installationer och apparater

Integritetspolicy

En stor del av alla bränder som orsakas beror på elektriska installationer. Dina trådar och apparater är därför ett bra ställe att säkra när du vill brandsäkra ditt företag.

  • Kontrollera dina elektriska installationer. Kontrollera alltid att alla elinstallationer är lagliga och kontrollera dem regelbundet.
  • Stäng av strömmen innan du går hem. Var noga med att se till att alla elektriska apparater är avstängda innan du går hem. Du kan installera en "timer" som automatiskt stänger av kaffemaskinen. Du kan också installera en huvudbrytare nära dörren så att du enkelt kan stänga av all ström innan du lämnar byggnaden.
  • Brandfarliga vätskor och gaser - Kom ihåg att hålla er borta från antändningskällor.
  • Termografi är väl given. Om du får termograferade dina paneler blir det klart om det finns platser där det är för varmt. Värme indikerar att det kan vara fel på brädet, vilket minskar risken för brand i elinstallationerna. Kom ihåg att använda en certifierad elektrisk termograf.

Täcker min företagsförsäkring?

Om din försäkring täcker kostnaderna för att skapa tillfälliga lösningar beror det på vilken försäkring du har. Om du har frågor gällande din företagsförsäkring kan du alltid ringa oss på 0200- 21 21 20.