Stärkta dörrar och fönster skrämmer tjuven

Tiden är en av tjuvens värsta fiender. När situationen är pressad, får det inte finnas många minuter förgäves intrångsförsök för frestade själar att förlora mod. Med väl säkrade dörrar och fönster trycker du tjuven för att spendera längre utanför byggnaden där han eller hon utsätts.

Bra råd för montering av dörrar och fönster

  • Kvalitetslås och harps - Se till att dörrlås och fönsterhängslen är i rätt kvalitet och skick. 
  • Ytterligare säkringshållare - Montera extra säkringar på fönstren. Först och främst monterar du säkringsfästena på de mest utsatta rutorna, t.ex. i källarnivån.
  • Rist för källarfönstren - Har du en källare och sätt sedan rutnätet för källarfönstren. Montera vid behov. några vinkelbeslag på fönstren så att de inte kan öppnas. Men var medveten om att inte blockera utrymningsvägar.
  • Förstärkt källardörr - Källdörren kan också säkras med en järnstråle som är placerad över dörren och låst med hänglås. Placera det vid behov. utsidan, så det är synligt för tjuven att företaget är säkrad.
  • Kom ihåg att låsa - Lås alltid alla ytterdörrar och stäng alla fönster innan du lämnar byggnaden - även om du bara är borta i några minuter.
  • Säkra fönstren - Byt sömmarna i fönstren runt fönstren med envägsskruvar eller limma remsorna med silikon. Det gör det svårare för tjuven att ta fönstret. Ofta skulle tjuven hellre undvika att krossa fönster om det larmar och lockar uppmärksamhet.

Täcker min företagsförsäkring?

Om din försäkring täcker kostnaderna för att skapa tillfälliga lösningar beror det på vilken försäkring du har. Om du har frågor gällande din företagsförsäkring kan du alltid ringa oss på 0200- 21 21 20.