Djurkollision

Integritetspolicy

Vi hjälper er om ni krockat med ett djur och fått skador på bilen. Ni har även möjlighet till ersättning om ni har helförsäkring för ert fordon.

Hur anmäls en skada?

Har ni behov av bärgning?

Vid behov av bärgning ring vår bärgningsjour på telefon 0771-506 500 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 771 506 500). De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. 

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi förutom skadeanmälan exempelvis följande underlag:

 • polisrapport
 • foton från skadeplatsen.

Ni är skyldiga att göra en polisanmälan

Enligt lag är den som kört på vissa större djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Polisen nås på 114 14Är det ett tamdjur skall ni också försöka kontakta ägaren till djuret.

Skyldigheten gäller

 • älg
 • rådjur
 • hjort
 • vildsvin
 • björn
 • varg
 • järv
 • lo
 • utter
 • örn
 • mufflonfår

Att inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge böter.

Så här hanterar vi er skada

När vi fått in skadeanmälan får ni kontaktuppgifter till er personlige skadereglerare samt ett referensnummer som ni anger i kontakten med oss. Ni får då besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Exempelvis kommer ni att få kontakta en verkstad för skadebesiktning. Använd gärna Moderna Försäkringars verkstadssök för att hitta en verkstad nära er.

Kontakta skadeavdelningen för företagsfordon

Telefon: 0200 - 21 21 20 dygnet runt

Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): +46 8 562 067 37
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm