Hur anmäls skada vid rån?

Har ni råkat ut för ett rån ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner du dig utomlands ringer du +46 8 562 067 37) och anmäler skadan. Det går även att anmäla skadan online.

Vid rån måste ni alltid göra en anmälan  till polisen och bifoga en kopia på polisanmälan tillsammans med er skadeanmälan eller e-maila polisanmälan i efterhand. 

Vår skadehantering

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver. 

För att vi ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt kan vi utöver skadeanmälan och polisanmälan behöva följande handlingar  från er:

  • en specificerad uppställning över tillgripen eller skadad egendom. Vårt Excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
  • underlag på det som blivit tillgripet och/eller skadat. Detta är vanligen fakturor eller kvitton där det framgår inköpsdatum och omköpspris.

Ibland vill Moderna besöka skadeplatsen och ställa ytterligare frågor om det inträffade för att underlätta en snabb och smidig skadehantering.

Behöver ni hjälp med akut krisbearbetning för personal som blivit utsatt för rånet kan ni kontakta oss så hjälper vi er att förmedla kontakt med Kris- och Traumacentrum. Denna service ingår i de flesta av våra försäkringar.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.