Bilförsäkring för Mazda

Försäkra din Mazda

Vår bilförsäkring hjälper dig om något händer ute på vägarna, oavsett om bilen är ny eller begagnad. Välj mellan tre nivåer av försäkringsskydd: trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är det minsta skydd du behöver för att få köra din bil. En grundläggande trygghet om något händer dig eller dina medpassagerare! Vill du även att bilen ska vara skyddad mot inbrott, stöld, stenskott eller yttre skador? Välj halvförsäkring eller helförsäkring istället.

Hos oss kan du välja en bilförsäkring som passar just dig och din bil. Så på med säkerhetsbältet och skruva upp volymen på radion. Vi finns här om något händer.

Försäkra din Mazda hos oss!

OBS! Informationen nedan gäller endast dig som redan har en bilförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Bilförsäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Den täcker även skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Bilförsäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter bilförsäkringen det utan självrisk.

Bilförsäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Bilförsäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. OBS! Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år, eller har gått längre än 12 000 mil.

Bilförsäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Den ersätter dock inte driftstopp vid bränslebrist.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil kan bilförsäkringen täcka eventuella advokat- och rättegångskostnader.

Bilförsäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka. Det gäller även om det är du själv som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.

Du som har din bilförsäkring hos oss kan välja att teckna någon av våra tilläggsförsäkringar: Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi. För att kunna teckna en tilläggsförsäkring måste bilen vara minst halvförsäkrad. Kontakta oss på tel 010-219 10 80 så hjälper vi dig.

 

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse efter trafikolycka. Det gäller alla som färdas i bilen och råkar ut för personskada.

  Självrisk: 0 kr.

 • Försäkringen ersätter kostnad för reparation på plats, eller bärgning till verkstad. Råkar du ut för driftstopp som kräver reparation på längre än en timme täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser. Det kan bland annat vara feltankning, borttappade bilnycklar eller "åksjukeolyckor" på bilinredningen.

 • Kombitillägget innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring. Du får dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti, eller saknar vagnskadeförsäkring, ersätter vi dig istället med upp till 3 000 kr.

  Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Trafik: 1 000 kr
Brand: 1 500 kr
Stöld: 1 500 kr
Glas: 2 000 kr, vid reparation 0 kr
Räddning: 1 500 kr
Rättsskydd: 20 %, minst 1 500 kr
Maskinskada: 1 500 kr (om bilen körts mer än 8 000 mil gäller 3 000 kr)
Vagnskada: 3 500 kr eller 7 000 kr
Krock med djur: reducering av vagnskadesjälvrisken, 3 500 kr

Ungdomssjälvrisk för Personbil och Lätt lastbil

 • Om föraren var under 24 år när skadan inträffade tar vi ut en extra självrisk. Den kallas ungdomssjälvrisk.
 • Ungdomssjälvrisken är 1 000 kr.
 • Om både trafik- och vagnskada inträffar samtidigt tar vi bara ut ungdomssjälvrisken en gång.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad. Kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du äldre villkor.

 • Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans bil eller egendom. Här har du inget skydd för din egen bil. Trafikförsäkring är en minimiförsäkring som är obligatorisk enligt lag.

  Halvförsäkringen täcker trafikolyckor, stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd. För vissa nyare bilar som inte körts så långt täcker den även maskinskada.

  Helförsäkringen täcker även vagnskada. Utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter den även skador på din egen bil. Det gäller vid exempelvis krock med djur, eller om du vållat en trafikolycka.

  Helförsäkringen täcker också om du råkar ut för uppsåtlig skadegörelse. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti ingår skyddet även där, men med annan självrisk. Garantin gäller oftast 2-3 år. Hör efter med din återförsäljare vad som gäller för just din bil.

 • Enligt lag måste du som minst ha en trafikförsäkring på en bil som är i trafik. Det är viktigt att försäkringen tecknas på den person som är bilens ägare och som oftast kör bilen.

  Om du saknar trafikförsäkring på bilen kommer du att behöva betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Du betalar för varje dag som bilen är oförsäkrad.

 • Grattis till försäljningen! När ägarbytet går igenom får vi information om det automatiskt. Bilförsäkringen avslutas från det datum som bilen har bytt ägare.

  Om du har betalat in för mycket pengar återbetalar vi dem till dig. Du betalar bara för den tid du har haft bilen försäkrad.

 • Om din bil är försäkrad hos oss med minst en halv- eller helförsäkring ändras din bilförsäkring till en avställningsförsäkring. Den gäller från den dagen du ställer av bilen.

  En avställningsförsäkring gäller med vissa begränsningar. Läs därför igenom villkoren noga innan du ställer av din bil.

 • Bilförsäkringen gäller i de länder som ingår i det så kallade Gröna Kort-systemet. Gröna Kortet visar att din svenska trafikförsäkring är betald och att den gäller i alla andra länder inom systemet.

  Hos Trafikföreningen kan du se vilka länder som efterfrågar ett Grönt Kort. Du beställer det enkelt på Mina Sidor. Tänk på att du även ska ha med dig del 1 av ditt registreringsbevis.

  Råkar du ut för inbrott/skadegörelse på bilen när du reser ska du anmäla det till den lokala polisen. Be att få en kopia på polisanmälan. På så sätt kan vi ersätta dig när du kommer hem igen.