Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Smarta försäkringar märker när du gör bra saker

Om försäkringen

Moderna Smart är Sveriges första försäkring där du betalar din premie utifrån hur säkert du kör. Försäkringen är kopplad till en mobilapp som du slår på när du ute och kör. Med hjälp av GPS-teknik och gyroinformation analyserar den ditt körbeteende. Ett säkert körbeteende ger dig rabatt på din försäkringspremie.

Påverka din egen premie

Med vår försäkring Moderna Smart betalar som du kör. Försäkringspremien för en vanlig bilförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur förare i din ålder och boende inom samma område som du kör.  Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Med Moderna Smart kan du själv påverka din premie eftersom du betalar som du kör.

Produktfaktablad

Från den 18 februari 2020 är det inte längre möjligt att köpa den här försäkringen. För dig som redan har försäkringen hittar du produktfaktabladet nedan.

Generellt

  • Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med fyra olika färger, röd, gul, ljusgrön och mörkgrön som visar om du har kört bra eller dåligt. Hamnar du på rött har du ett riskfyllt körbeteende, hamnar du på grönt kör du lugnt och säkert.

  • Moderna Smart är en av Moderna Försäkringars bilförsäkringar. Till försäkringen finns en mobilapp som måste användas för att vi ska kunna beräkna din rabatt.

    Försäkringen går inte längre att köpa, men du kan använda appen utan försäkringen för att se hur du kör.

  • Din Moderna Smart-försäkring hör ihop med en mobilapp med samma namn. När du kör din bil startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information analyseras och mäts din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt på din bilförsäkring Moderna Smart, som du tecknat i samband med att du skaffat appen. På detta sätt kommer Moderna premiera ett säkert körbeteende. Ett säkert körbeteende ger högre rabatt. 

  • Försäkringspremien för en vanlig bilförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur bilförare i din ålder och boende inom samma område som du kör bil. Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Med Moderna Smart kan du själv påverka din premie. Kör du lugnt och säkert får du rabatt och en billigare premie.

  • Med Moderna Smart-försäkringen får du 10 procent rabatt på bilförsäkringen under den första rabattperioden som är 6 månader lång. Om du sedan kör tillräckligt säkert har du möjlighet att behålla den rabatten och även få ytterligare fem procent rabatt.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i.