Vad täcker villabyggnadsförsäkringen vid stormskador?

Grundskyddet i villaförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm (som storm räknas när det blåser minst 21 m/s). För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.