Personuppgiftsincident

Den 24 februari kom det till Moderna Försäkringars kännedom att det har funnits en möjlighet för obehörig att ta del av dokument som ingår i försäkringsärenden från vår webbtjänst. Här kan du läsa mer