16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Vad får jag för ersättning för att vara med?

Ersättningen skiljer sig på vad du hjälper oss med. För kortare webbenkäter utgår ingen ersättning, men för t.ex. telefonintervjuer och deltagande i fokusgrupp är den vanligaste ersättningen presentkort eller biobiljetter. Medlem är enskilt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt.