Vad får jag för ersättning för att vara med?

Ersättningen skiljer sig på vad du hjälper oss med. För kortare webbenkäter utgår ingen ersättning, men för t.ex. telefonintervjuer och deltagande i fokusgrupp är den vanligaste ersättningen presentkort eller biobiljetter. Medlem är enskilt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt.