Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  1. Hem
  2. Kundupplevelse
  3. Frågor och svar
  4. Undersökningar
  5. Hur många undersökningar skickar ni till mig?

Hur många undersökningar skickar ni till mig?

Antalet undersökningar kan variera och beror bl.a. på vem du är och vilket område vi undersöker för tillfället. Att vara medlem i panelen berättigar inte till deltagande i ett visst antal undersökningar eller fokusgrupper.