Sekretess och personuppgifter

Medlemmen ger Moderna Försäkringar rätt att obegränsat och kostnadsfritt använda material och insikter som medlemmen bidrar med via undersökningar samt att använda dem både internt och externt.
Svaren i undersökningarna anonymiseras och används sedan i sammanställd form. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår integritetspolicy.