Moderna testar

- din möjlighet att påverka framtidens försäkringar

Vårt arbete med kundinsikter

Vår ambition är att hela tiden utveckla våra produkter och tjänster för att möta (och överträffa) våra kunders behov.

Vi gillar att misslyckas! Det låter kanske konstigt, men vi tror att om man inte misslyckas har man inte vågat provat nya saker. Det är du i kundpanelen fyller en så viktig roll.

Med hjälp av ditt engagemang får vi modet och möjligheterna att löpande testa nya idéer och förbättras. Tack för att du hjälper oss på vägen!