Tips och råd för att undvika entreprenadskador

I låst lokal, bod, skjul eller container
För att förhindra stöld på arbetsområde och på tillfällig upplagsplats gäller att egendom ska förvaras i låst lokal, bod, skjul eller container som uppfyller kraven på inbrottsskydd enligt punkterna 38.15.6.1 och 38.15.6.2 respektive 38.15.6.3. 38.15.2.2

Inte i låst lokal, bod, skjul eller container
Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal, bod, skjul eller container ska egendomen

• förvaras inom låst inhägnat område som uppfyller kraven enligt punkterna 38.15.6.1 och 38.15.6.4 eller
• låsas fast i annan egendom som inte kan förflyttas så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas.

Fastlåsning ska göras med kätting, minst klass 3, och med godkänt hänglås, minst klass 3, se godkänd låsenhet. 38.15.3

I transportmedel
För att förhindra stöld i transportmedel ska

• transportmedlet inte lämnas utan uppsikt vid lastning och lossning
• egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt med kapell utan att transportmedlet håll under uppsikt
• släpfordon vara låst med godkänd låsenhet (dragskolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och när det har parkerats frånkopplat
• nyckel till transportmedlet inte lämnas kvar i, på eller i närheten av transportmedlet
• transportmedlets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta
• fönster vara stängda.

Parkering utom arbetstid
För att förhindra stöld av egendom i transportmedel som har parkerats utom arbetstid ska transportmedlet parkeras i låst garage som enbart disponeras av försäkringstagaren eller dennes arbetstagare eller vara uppställt inom inhägnat område som har ständig bevakning eller som är låst och som uppfyller krav på inbrottsskydd enligt punkterna 38.15.6.1 och 38.15.6.4 i villkoret.