Entreprenadskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en allriskskada vid entreprenadverksamhet?

Har ni drabbats av en plötslig och oförutsedd fysisk skada på egna arbeten eller hjälpmedel - det vill säga er entreprenad - ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (från utlandet +46 8 562 067 37) och anmäler skadan. Det går även att fylla i skadeformulär eller  anmäla skadan online.

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

Denna skadetyp kan vara komplex att utreda varför vi ber er att vara så detaljerade som möjligt i er beskrivning av vad som hänt samt vilka skador ni drabbats av.  När ni skickar in er anmälan är det önskvärt att ni bifogar:

  • avtal med er beställare
  • eventuella skadeutredningar
  • annan dokumentation av det som inträffat

Om skadan beror på ett fel i er entreprenad men enbart har drabbat annan part skall istället en anmälan om ansvarsskada göras, en sådan gör ni genom att klicka här.

Så här hanterar vi er entreprenadskada

När Moderna fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande hanteringen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.