• Entreprenadskada

  1. Denna skadehändelse är ofta komplicerad och vi behöver därför flera uppgifter från er för att kunna ge bästa möjliga hjälp. Vi ber er därför att ringa oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 ).

  2. Du kan därefter fylla i skadeformulär online eller i en ifyllningsbar blankett (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm