• Sjukavbrott

  Vid sjukavbrottsskada:

  1. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i en ifyllningsbar blankett (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

  2. Under skaderegleringen kommer Moderna att behöva en del underlag, bland annat: 

  • Beslut från försäkringskassan och sjukintyg
  • Datautskrift från Försäkringskassan som visar din sjukhistorik (Beställ 030-bild, 036-bild och ÄHS Journal från Försäkringskassan )

  Ring oss om du har frågor på 0200 21 21 20 ( från utlandet ringer du +46 8 562 067 37)

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.