• Skada i samband med transport av varor

  1. Anmäl din skada genom att fylla i  skadeanmälan online eller fyll i en ifyllningsbar blankett (PDF)

  2. Skicka blanketten via e-post till: 
  cargoclaims@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  110 59 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor ring oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 )